Edsel Juliet

CURACAO UNIVERSAL – Edsel Juliet

 • Danser

  1
 • Djakinan

  2
 • Fire

  3
 • Saljucotune

  4

01 – Saljuco Tune
02 – Il faut danser
03 – Bo stime
04 – Djaki nan mi ta
05 – Curacao con su tumbao
06 – Vuelve muniequita
07 – Abo ta mi dios
08 – Light my fire
09 – Ya yego la ora
10 – Bin tume saki ku harmonika
11 – E payo na Salsa
12 – E baile di kabrito

Niet meer beschikbaar