Edsel Juliet

Edsel Payo Montuñiando

 • Hari saka djente

  1
 • Dimi so bo ta

  2
 • Kanta den mi orea

  3
 • Baila sinta

  4
 • No akusa mi

  5
 • Bini bo baile

  6
 • Bo ta hansha mi

  7
 • Want un ratu namera

  8
 • Vuelve muniequita

  9
 • Mi no ta bira bieuw

  10
 • Chichita

  11
 • Niun hende na kas

  12